Els beneficis de practicar el mètode Pilates són molt diversos:

Millora de la postura i mobilitat. El treball de reforç del nucli (zona abdominal i lumbar) influeix directament sobre la postura. Un nucli fort, assegura més llibertat de moviment perifèric tant superior com inferior. Això es tradueix en menys tensió en espatlles, zona cervical i malucs. També disminueix l’estrès a la zona baixa de l’esquena i per tant el mal d’esquena tant a la zona lumbar com dorsal.


Millora de la flexibilitat. El mètode Pilates està pensat per facilitar tot tipus de moviments afavorint l’elongació i millorant l’elasticitat a les articulacions. Les articulacions es mouen en tot el seu rang possible per evitar que els moviments repetitius o postures prolongades puguin desgastar-les.

Millora de la coordinació. La ment és part important en el treball que es fa en Pilates. La persona ha d’estar pendent de la coordinació del cos i també amb la respiració, afavorint la concentració i aportant beneficis en l’àmbit neurològic.


Treball de baix impacte. El treball es realitza bàsicament sobre una estora minimitzant l’impacte i afavorint un treball de reforç articular efectiu. Això s’aconsegueix incloent elements com bandes elàstiques, cèrcols o pilotes.


El mètode Pilates s’adapta a tot tipus de persones. La gran versatilitat del repertori d’exercicis permet que tothom pugui beneficiar-se. Des d’atletes del més alt nivell fins a persones amb patologies de tot tipus. El fet que el treball es personalitzi per a cada usuari, fa que el benefici obtingut sigui el màxim possible en cada cas.